Nieuws


Schoonmaak gebruikt minder chemie..

21 jun 2018


De NVZ (de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten) heeft weer zijn cijfers van verkopen bekendgemaakt. “We zitten op een stabiel niveau.”

De commissie statistiek van de NVZ vraagt bij de leden de cijfers op van verkopen, extrapoleert die gegevens en maakt op basis daarvan een inschatting van het totale marktvolume. Fabrikanten zoals Alpheios (Wetrok), Dr.Weigert, Dreumex, Helichem, Kärcher, Militex, Numatic Diversey, Spectro, Tennant, Van Dam Bodegraven en Werner & Mertz zijn lid van de NVZ. “De totale marktgegevens en analyses daarvan koppelen we weer exclusief terug aan onze leden”, aldus verenigingsmanager Klaas Gravesteijn. Service Management kreeg exclusief een deel van die cijfers. NVZ-Nifim houdt gegevens bij van acht categorieën machines en zeven categorieën hulpmaterialen. “We schatten in dat we met onze cijfers ongeveer 60 tot 65 procent van de markt afdekken”, aldus Roger van Wersch, algemeen directeur van Alpheios International, maar ook voorzitter van NVZ-Nifim. Hij ziet de economische opleving terug in de cijfers, maar constateert er gelijk achteraan dat de facilitaire markt nog altijd last heeft van een krimpend aantal vierkante meters dat wordt schoongemaakt. “Grotere investeringen zijn door de crisis lange tijd uitgesteld, maar die inhaalinvesteringen worden nu weer gedaan. In veegmachines bijvoorbeeld zien we dan ook weer een plus.”

Roger van Wersch voorzitter van NVZ-Nifim ziet de economische opleving terug in de cijfers.


Vloerfabrikanten maken vloeren die minder onderhoud nodig hebben.


Naast veegmachines vallen ook stoomreinigers in de plus. Echter, voor vloerbewerkingsmachines zoals schrobzuigmachines, vallen de cijfers negatief uit. “Daar dalen de verkopen licht. Het is een kleine min. Het is bijzonder dat we aan de kant van chemie voor vloerbewerking ook een kleine daling zien. Dat relateer ik aan elkaar. Vloerfabrikanten maken vloeren die minder onderhoud nodig hebben, maar er zit zeker ook een effect in dat opdrachtgevers minder budget willen reserveren voor vloeronderhoud. Dat leidt tot lagere frequenties.” Over het algemeen krimpen de schoon te maken aantal vierkante meters in de facilitaire markt. “Dat komt logischerwijs door kantoorflexconcepten en de hogere mate van thuiswerken. Daarnaast proberen gebruikers van kantoren hun kantoorruimte zoveel mogelijk te bundelen, waardoor nog meer efficiëntie ontstaat. Ook in de zorg zien we dat zorginstellingen minder schoon te maken ruimte gebruiken. Nieuwe ziekenhuizen worden kleiner, omdat ze het aantal ligdagen zoveel mogelijk verminderen. Verpleegtehuizen zijn er voor de zware gevallen. Thuiszorg en mantelzorg moeten in de thuissituatie uitkomst bieden. Al met al leiden die ontwikkelingen tot minder gebruik van schoonmaakmiddelen, -materialen en -machines.”


Moppen, emmers, materiaalwagens bewegen zich op nulniveau


Moppen, emmers, materiaalwagens en dispensers bewegen zich in de cijfers op een nulniveau. “In de markt voor materialen voor het basisinterieur zit niet veel beweging. Die markt is uitgekristalliseerd.” Tegelijkertijd maakt de industriële foodsector wel een groei door. “Dat zien we dan ook terug in de gebruik van chemie in die sector. Alles om de voedselveiligheid te garanderen. Voor preventie hebben voedselproducenten terecht veel investeringen over. Want je wilt simpelweg niet het terughalen van producten meemaken. Dat is meteen een kostenpost van miljoenen.” Ook in de horeca en in de retail zijn positieve ontwikkelingen te constateren. “Er wordt weer meer buiten de deur gegeten en Nederlanders boeken weer vaker een hotel. Daardoor zijn ook weer meer schoonmaakmiddelen nodig, vooral voor de keuken.” Ook de categorie handreiniging maakt een stijging door, alhoewel deze niet het niveau van de Mexicaanse griep in 2009 bereikt. Van Wersch: “Jaar op jaar stijgt deze categorie rond de 3 procent. Een steady groei. Dat komt door meer aandacht voor het thema handhygiëne in de media. Dat tezamen met uitbraken in ziekenhuizen van bijvoorbeeld het Norovirus of de VRE-bacterie. Deze worden breed uitgemeten in de media. Al met al is de gezondheidszorg daardoor alerter op handhygiëne geworden. Alhoewel we nog een hele weg te gaan hebben. Je zou namelijk aan de preventieve kant veel meer kunnen doen. Zoals de voedselindustrie dat juist wel doet.”


Desinfecterende handgel: zorginstellingen willen er niet aan


Van Wersch komt met een suggestie: “Waarom zou je bezoekers in een ziekenhuis niet een desinfecterende handgel aanbieden zodat je bij binnenkomst al gevaarlijke bacteriën tegenhoudt? Dat is preventie aan de voorkant, zodat je uitbraken aan de achterkant, die een enorme kostenpost betekenen, voorkomt. Maar veel zorginstellingen willen er niet aan. Vinden het teveel gedoe voor de bezoeker. Maar diens vader, moeder, man, vrouw of kind is aanwezig in de instelling. Die wil je niet ziek maken. Ik denk dan ook dat er bij bezoekers volop begrip is voor een dergelijke maatregel.” Om preventieve maatregelen bekender te maken, houdt NVZ in het najaar weer een hygiënecongres. “Om ook de bewustwording te krijgen dat je niet alleen moet handelen als er zich een probleem voordoet, maar dat je eerder in de keten moet acteren. Dat heeft alles met cultuur te maken. Als je in de voedselverwerkende industrie een fout twee keer maakt, kun je je biezen pakken. Bij zorginstellingen is die discipline rondom algemene en handhygiëne er nog niet of niet voldoende. Terwijl we daar nog meer rechtstreeks met mensenlevens hebben te maken.” De voorzitter komt met een voorbeeld van een hygiënist in een ziekenhuis in Zwitserland. “Daar gelden net zo strenge normen als bij ons in de voedselindustrie. Wat dat betreft hebben we, op dit punt, een te losse cultuur in Nederland.”


Schoonmaak blijft mensgedreven business, ondanks technologie


Minder afname van chemie komt ook door de ontwikkeling van doseersystemen en meer geconcentreerde producten. “Waardoor er dus ook minder lucht en minder water met vrachtwagens gedistribueerd hoeft te worden. Daar liggen we als chemiebranche voorop ten opzichte van bijvoorbeeld de technologiebranche.” Van Wersch constateert ook een toename in wat hij het randgebeuren rondom middelen, materialen en machines noemt. “Apps om oplossingen te managen. Koppelingen aan sensoren. Het machinepark kunnen uitlezen. Noem maar op… Het is wel zaak al die technologie goed te implementeren in wat toch vooral een mensgedreven business is.” Van Wersch noemt tegelijkertijd robotisering een veelbelovende ontwikkeling. “Ik zie de machines tot nu toe als de eerste zelfrijdende auto’s die rondrijden. Nog niet perfect, maar er is een begin. Ik zie dat robots tot nu toe vooral worden gebruikt als marketinginstrument en dan vooral in de spreekwoordelijke gymzaal. Maar het beeld van de schoonmaker naast de automatische machine gaan we in de toekomst vaker zien. Daar ben ik van overtuigd. Technologie wordt ondersteunend aan het menselijk handelen.”

De facilitaire markt staat onder druk. Desondanks blijven de verkopen van de fabrikanten lid van de NVZ stabiel of vertonen ze een lichte groei. “Er is lucht gekomen in de economische situatie. Dat zie je duidelijk terug.” Maar uitschieters zijn er niet of nauwelijks. Alhoewel de stijging bij handreinigers een positieve ontwikkeling laat zien. Van Wersch tot slot: “Dat is gunstig, want aan preventie kunnen we nooit te weinig doen.”Bron: Servicemanagement.nl
 
« Terug
 
VLS Barometer

De VLS Barometer is een kwaliteitsmeetinstrument speciaal ontwikkeld voor onze bestaande klanten. Mocht u nog geen klant zijn van VLS dan kunt u deze als kwaliteitscriterium gebruiken.

Interesse? Vul dan de VLS Barometer hier in.

VLS on tour
Schoonmaakpoll

Wat vindt u na het schoonmaken belangrijk?