Nieuws


VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1.

21 jul 2018


Het zal nog wel enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal worden genomen, liet de SSVV weten. Er moeten namelijk nog wat zaken worden geregeld om ervoor te zorgen dat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie kunnen certificeren. Natuurlijk moet ook de nieuwe checklist nog worden gepubliceerd, zodat bedrijven precies weten aan welke eisen ze moeten voldoen. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. 

WAT WORDT ER ANDERS?

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, zij het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

WERKPLEK

De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

GEDRAG

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

DUIDELIJKHEID EN KETEN

We hebben de positie van de zzp'er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, verhoogt men de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

VCA EN ANDERE LANDEN

Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.Bron: vcanieuws.nl


 
« Terug
 
VLS Barometer

De VLS Barometer is een kwaliteitsmeetinstrument speciaal ontwikkeld voor onze bestaande klanten. Mocht u nog geen klant zijn van VLS dan kunt u deze als kwaliteitscriterium gebruiken.

Interesse? Vul dan de VLS Barometer hier in.

VLS on tour
Schoonmaakpoll

Wat vindt u na het schoonmaken belangrijk?